Egyházzenei intézet

Az Egyházzenei Intézet létrehozásával még több lehetőségünk nyílik a magyarországi kántorok szakmai munkájának segítésére. Szerepet vállalunk az Országos Egyház és az Egyházzenei Bizottság által kitűzött célok megvalósításában. Együttműködésre törekszünk az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyházzenei Tanszékével.

E munka eredményei:

– a könyvtár és kottatár fejlesztése;

– az intézet honlapjának létrehozása;

– segédanyag kántoroknak: a hétről hétre javasolt énekekhez előjáték, kíséret és kórusmű;

– az iskolai énekoktatásban használható énekes és himnológiai tananyag közreadása;

– szerkesztés: pl. a Koráliskola I. és II. kötetének új kiadása, Gyülekezeti liturgikus könyv, a Korálkönyv új, bővített kiadása;

– Korálelőjátékok az Evangélikus énekeskönyv énekeihez (gyűjtemény klasszikus és kortárs szerzők műveiből);

Énekkincstár kötet (énekelemzések, -meditációk és adatbázis);

Általa élünk (úrvacsorai kóruskötet);

– konferenciák, kórustalálkozók, szakmai napok szervezése;

– előadások, cikkek írása;

– tudományos kutatómunka.