Kiadványaink

„Általa élünk” – Kóruskötet az Úrvacsora évében s azon túl is

A templomi énekkarok számára készült az Úrvacsora éve programsorozat jegyében megjelent kóruskötet. A kötetet bemutató írás az evangélikus portálon olvasható. A műveket kiegészítő kották honlapunkról tölthetők le.

Evangélikus történeti orgonák

Reprezentatív kiadvánnyal gazdagodott egyházunk kulturális élete. Megjelent az Evangélikus történeti orgonák című, három CD-ből álló válogatás, amely nyolc hangszert mutat be historikus orgonáink közül.

Korálelőjátékok az Evangélikus Énekeskönyv énekeihez

Fontos kiadvánnyal gazdagodott egyházunk zenei élete. Kántoraink, egyházzenészeink mindennapos munkáját segíti a Korálelőjátékok az Evangélikus énekeskönyv énekeihez című gyűjtemény. Sőt szerkesztői túl is tekintettek saját felekezetükön: a darabok alapjául szolgáló énekek többnyire három protestáns – evangélikus, református, baptista – énekeskönyvben is megtalálhatók. A válogatás a legjelentősebb klasszikus szerzők mellett nagy számban közli kortárs alkotók műveit is.

Szerkesztette: Bence Gábor és Gálos Miklós
Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottságának megbízásából,
a Kántorképző Intézet közreműködésével
a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója, Budapest, 2015
Felelős kiadó: Kendeh-Kirchknopf Péter
Kottagrafika: Pócs Miklós
Korrektúra és mutatók összeállítása: Ecsedi Zsuzsanna
Tördelés: Ecsedi Klára
A borítót Szita István rajzának felhasználásával Kendeh-Kirchknopf Péter tervezte

A kötetben található énekek jegyzéke
A kötetben szereplő zeneszerzők jegyzéke
Megújuló istendicséret: Az Evangélikus Életben megjelent interjú a korálelőjáték-gyűjteményről
Kötetbemutató a Régi Zeneakadémián: videofelvétel a beszélgetésről és a megszólaltatott művekről (tizenhárom részben)

Cantate Domino!Intonációk a református énekeskönyv egyes darabjaihoz

A Bessenyei Mihály által komponált gyűjtemény az 1948-ban megjelent, református gyülekezeti használatra szánt énekeskönyv negyven darabjához tartalmaz orgonára, illetve harmóniumra írt intonációkat.

A Cantate Domino! több célt kíván szolgálni. Egyrészt gyülekezeti ének bevezetésére szolgáló darabokat tartalmaz. Másrészt afféle „gradus ad parnassum” lehet az alapszintű kántorképzésben. Harmadrészt az alkalmazott technikák tanulmányozásával és megértésével mintákat és ötleteket adhat gyakorló kántoroknak és egyházzenészeknek az intonációíráshoz. A gyűjtemény akkor éri el igazán célját, ha sokakat hasonló darabok komponálására késztet.

A kötet a Kálvin Kiadó gondozásában jelent meg.

Az ünnep éneke

Herbert Wulf háromszólamú kórusgyûjteménye a vasárnapok gradulálénekeinek feldolgozásait tartalmazza szoprán, alt és férfikari szólamokra. Lehetõvé teszi az alternatim elõadást, vagyis hogy a versszakokat a gyülekezet és a kórus felváltva szólaltassa meg. A szólamok hangterjedelme tudatosan a gyülekezeti kórusok hangi adottságaihoz van szabva. A kötet megrendelhetõ a Kántorképzõ címén.

Ádvent felé

A DVD Trajtler Gábor orgonaművész koncertfelvételét tartalmazza, melyen Johann Sebastian Bach, Daniel Croner, Gárdonyi Zoltán és Cesar Franck műveit játssza a Deák téri evangélikus templom orgonáján. Az orgonadarabok az egyházi óesztendő végének és az új kezdetének liturgikus mondanivalóját hirdetik. A koncertfelvételen kívül egy Trajtler Gáborral készült interjú is látható-hallható a DVD-n. Megrendelhető a Kántorképző címén.

Karácsonyi harangok (kérésre hirdetjük)

Ez a válogatás az európai karácsonyi hagyomány századokon át fennmaradt, ma is élő dalaiból mutat be néhányat magyar szövegváltozattal.

A zongorakíséretes egyszólamú dallamok közlése sokféle zenei előadásra ad lehetőséget, így gitárral vagy más hangszerrel történő kíséretre is. Az ének szólama felett megjelenő hangszeres dallam tetszés szerinti hangszeren játszható vagy el is maradhat. A közös énekléshez egy másolható dalszöveg-összeállítást készítettünk el, amelyet ki lehet osztani az éneklésben résztvevőknek. Kedvcsinálónak a letölthető a Fények gyúlnak című ének kottája.

A dalfüzetet CD kíséri, hogy a közös éneklést könnyebbé tegye, de a csengő gyermekhangokon megszólaló dalanyag zenehallgatásra, az ünnep hangulatának megteremtéséhez is kiválóan alkalmas.

A szépen illusztrált füzetet Budapesten az egyházi könyvesboltokban, a Rózsavölgyi és Kodály Zeneműboltban, a Püski Kiadó boltjában lehet megvásárolni, illetve megrendelhető a Kottafutár weboldaláról.