Nyári tanfolyamok

Az idei nyári tanfolyamokról itt olvasható bővebb infó.

A nyári hónapokban három tizenhét napos kurzust szervezünk elsősorban 12–18 éves korú fiatalok számára. Az alaposan kidolgozott napirend szerint minden nap van zeneoktatás és bibliatanulmányozás.

A gazdag liturgiájú reggeli és esti áhítatokon a tanfolyam lelkésze szolgál. A fóti gyülekezettel való jó kapcsolatnak köszönhetően a tanfolyamok záró istentiszteletét a templomban tartjuk.

Az oktatás középpontjában a hangszeres képzés áll: minden résztvevő a saját zenei szintjéről indulva részesül harmónium- vagy orgonaoktatásban (a harmóniumtanuláshoz nem szükséges zenei előképzettség). Kiváló hangszerállományunk lehetőséget ad arra, hogy hallgatóink naponta legalább másfél órát gyakorolhassanak.

A szolfézs- és zeneelmélet-oktatás feladata, hogy a kottaolvasásban és -írásban, a zenei jelenségek felismerésében gyakorlatot szerezzenek a fiatalok. A liturgikus orgonajáték órákon pedig a szolgálathoz szükséges alapvető improvizációs technikákat próbálhatják ki.

Az evangélikus gyülekezeti énekkincset egyéni vagy csoportos órán sajátíthatják el a résztvevők.

Kiemelt jelentőségűek a kóruspróbák. A diákok egyrészt olyan műveket ismerhetnek meg, amelyeket később a gyülekezetben is felhasználhatnak, másrészt olyan kompozíciókat énekelhetnek közösen (esetenként teljes kantátákat is), amelyeket otthon biztosan nem tudnak előadni. Karvezetésvizsgára a nyári tanfolyamokon nyílik lehetőség, mivel ekkor van jelen énekkar.

Tanfolyamaink önkéntes oktatóinak nagy része – amellett, hogy természetesen képzett muzsikus – korábban a mi kántorképzőnk oklevelét is megszerezte. Így érezzük biztosítottnak az intézet szellemiségének megőrzését. A tanfolyamok iránt nagy az érdeklődés: nyaranta 120-150 hallgató fordul meg falaink között.