Más munkaágak

Énekeskönyv-megújítás

Az Énekeskönyv-megújítás egyházunk 2022-ben indult, nagyszabású feladata. Az 1982 óta használatos Evangélikus énekeskönyv alapos vizsgálata – értékeinek és hiányosságainak számbavétele – után olyan gyűjtemény szerkesztésére törekszünk, amely hozzájárulhat a Magyarországi Evangélikus Egyház lelki életének megújulásához: alkalmas lehet arra, hogy az újat teremtő és a régit megbecsülő gyülekezetek használják a következő évtizedekben.