Két- és háromszólamú kíséretek

Ezen az oldalon két- és háromszólamú korálkíséreteket közlünk.

Célunk, hogy a kezdő kántorjelöltek mielőbb segíthessék a gyülekezet éneklését játékukkal. A dallamokat többnyire úgy dolgoztuk ki, hogy a kétszólamú kíséret alapul szolgálhasson a háromszólamú változat megszólaltatásához is.
A tételek előtt gyakran egy-egy rövid intonációt is közlünk, ami bevezetésként szolgálhat a gyülekezet éneke előtt.

Először a liturgikus tételeket pótoló énekverseket adjuk közre egyszerű kísérettel és intonációkkal, majd további korálok kíséretét is.

Himnusz az égi-földi kenyérről

1. énekverses liturgikus rend
2. énekverses liturgikus rend
3. énekverses liturgikus rend
4. énekverses liturgikus rend
5. énekverses liturgikus rend
6. énekverses liturgikus rend
7. énekverses liturgikus rend
8. énekverses liturgikus rend
9. énekverses liturgikus rend
10. énekverses liturgikus rend
11. énekverses liturgikus rend
12. énekverses liturgikus rend
13. énekverses liturgikus rend

41. Téged, Úristen, mi keresztyének
47. Mely igen jó az Úristent dicsérni
57. Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök Királyát
77. Irgalmazz, Úristen, immáron énnékem
108. Szentháromság, egy Istenség
158. Krisztus Urunknak áldott születésén
185. Égi csillag tiszta fénye
198. Ó, drága Jézus
224. Krisztus Jézus, ím, feltámadt
230. Jövel, Szentlélek Isten
258. Új világosság jelenék
260. Ne csüggedj el, kicsiny sereg
279. Úr Jézusunk, fordulj hozzánk
280. Itt az Isten köztünk
308. Készítsd magad, kedves lélek
320. Eljött hozzánk az üdvösség (Szebik Attila)
320. Eljött hozzánk az üdvösség (Bence Gábor)
332. Mit Isten akar énvelem
336. Adjunk hálát az Úrnak
338. Isten nékem erőm, bizodalmam
355. Áldó hatalmak oltalmába rejtve
378. Ártatlanság szent Báránya
405. Mindenható Úristen
412. Ne szállj perbe énvelem
419. Uram, rosszul cselekedtem
423. Én Istenem, én bűnös ember
505. Már búcsút veszek tőled
804. Áldott az egek Ura