Mandák kórus

A kórus, melynek alapítója Hafenscher Károly, 1989 végén alakult olyan kántorképzős fiatalokból, akik különösen szerették a közös éneklést, és igényük volt arra, hogy év közben is rendszeresen találkozzanak. Több évtizedig Balás István vezette az énekkart; a jelenlegi karnagyok Kertész Péter és Kretz István.

A kórustagok az év folyamán többször kórushétvégére gyűlnek össze Fóton. Legalább évente kétszer vendégszolgálatra indulnak: előnyben részesítik az olyan gyülekezeteket, ahová az igényes kórusmuzsika amúgy nem jutna el. Megkeresésre szívesen vállalnak szolgálatot gyülekezeti alkalmakon, országos rendezvényeken, médiás istentiszteleteken.

https://www.facebook.com/Mandakkorus