Énekeskönyv-kiállítás

Lectori salutem! Üdvözlet az olvasónak – és nézőnek – az Evangélikus Kántorképző Intézet honlapján, az énekeskönyvek között!
A koronavírus-járvány miatt 2020 tavaszán minden tevékenység és program kényszerűen áttevődött az online térbe. Véletlen egybeesés, hogy intézetünk eleve kétféle verzióban, valóságosan és virtuálisan tervezett énekeskönyv-kiállítása éppen most készült el.

Az elmúlt években – hagyatékokból és ajándékozás útján – sok énekeskönyv került a Kántorképző Intézet tulajdonába, a munkatársak otthoni „kincsestára” is egyre bővült, így megérett a helyzet az anyag rendszerezésére. 2019 őszén elkészült a katalógus, az énekeskönyvek pedig helyet kaptak egy csinos üveges szekrényben.

De ezt a jelentős témát nem lehet szekrénybe zárni, így jött az ismeretterjesztő kiállítás ötlete, melynek célja kettős. Egyrészt betekintést adunk a Kántorképző Intézet énekeskönyveinek változatos világába. Másrészt viszont, mivel ez a gyűjtemény meglehetősen esetleges, törekedtünk arra, hogy bemutassuk az elmúlt fél évezred LEGJELENTŐSEBB MAGYAR NYELVŰ EVANGÉLIKUS ÉNEKESKÖNYVEIT. Nem mindegyik kötetből állt a rendelkezésünkre saját nyomtatott példány, ezért a virtuális kiállítás létrehozása során – kihasználva a mai technikai lehetőségeket – digitalizált kincseket is felhasználtunk.
Honlapunk nem alkalmas különleges vizuális megoldásokra, ezért a lényegre koncentrálunk. Minden énekeskönyvhöz tartozik egy ismertető szöveg, valamint fotó a címlapról (ha van) és néhány jellegzetes oldalról (ma is ismert énekek korabeli változatait mutatjuk be így). Az első fejezet legtöbb énekeskönyvénél linket is találunk: itt elérhető az adott kötet teljes anyaga.

Az internetes megjelenés gyűjteményünk állandó bővítését is lehetővé teszi. Ezért bátorítjuk látogatóinkat: ha valaki szívesen felajánlaná régi énekeskönyvét a kántorképzőnek, jelezze a kantorkepzo@lutheran.hu címen. Ha az adott kötet vagy kötettípus még nincs meg a gyűjteményünkben, szívesen fogadjuk (vagy ha szükséges, digitalizáljuk).

A kiállítás kiegészítéseként közzéteszünk egy, a gyülekezeti énekről, éneklésről szóló tanulmányt, amely 2017-ben jelent meg (Reformáció 500). Szó esik benne Luther énekeiről, fontos énekeskönyvekről, végül emblematikus énekünk, az Erős vár a mi Istenünk bemutatása következik.

A kiállítás munkatársai

A kiállítás Ecsedi Zsuzsa vezetésével készült.
Munkatársak: Bence Gábor, Demján Sándor, Pócs Miklós
(Az egyes ismertetők végén található monogram a szócikk íróját jelzi.)
Fotó: Magyari Márton (I. és II. rész), Demján Sándor (III. rész)
Technikai kivitelezés: Pócs Miklós
Köszönjük Ferenczi Ilona, H. Hubert Gabriella és Bódiss Tamás szakmai segítségét, valamint a digitalizált anyagok készítőinek munkáját!


I. A legfontosabb magyar nyelvű evangélikus énekeskönyvek

Az egyértelműen evangélikus énekeskönyvek mellett – az időrendbe beillesztve – itt találhatók a jelentős protestáns* kötetek, valamint a 16. századi dallamanyag első hangjegyes forrásaként szolgáló 18. századi református** gyűjtemények.
A magyarországi evangélikusság körében jelentős szerepet játszottak a szlovák (biblikus cseh)*** és német**** énekeskönyvek is. Mivel nem ez kiállításunk fő témája, most egy-egy ilyen kötet bemutatására szorítkozunk.
A ♪ jel a – legalább részben – hangjegyes énekeskönyveket jelöli.

16. század

Huszár Gál énekeskönyve* ♪

Huszár Gál graduál-énekeskönyve ♪

Bártfai énekeskönyv

17. század

Lőcsei énekeskönyv* ♪

Protestáns graduálok ♪

Eperjesi graduál ♪

Cithara Sanctorum – Tranoscius***

Gesangbuch und Gebetbüchlein****

Zöngedöző / Zengedező mennyei kar

18. század

Új zengedező mennyei kar

Református énekeskönyvek** ♪

19. század

Új énekeskönyv

Nagy-győri énekeskönyv

20. század első fele

Keresztyén énekeskönyv

Tranoscius – magyarul

Szarvasi énekeskönyv ♪

Régi magyar istenes énekek ♪

20. század második fele, 21. század

Keresztyén énekeskönyv – Új résszel ♪

Békéscsabai evangélikus énekeskönyv ♪

Evangélikus énekeskönyv ♪

Evangélikus istentisztelet – Gyülekezeti liturgikus könyv ♪

II. Egyéb énekeskönyvek – Válogatás a Kántorképző Intézet anyagából

Szlovák nyelvű énekeskönyv a reformkorból

Cantate Domino ♪

Dicsérjétek az Urat! ♪

Katonai énekeskönyvek a 20-21. századból ♪

Sifuni Mungu

Breaking Bread ♪

Frei Töne ♪

III. Válogatás Demján Sándor gyűjteményéből

Cithara Sanctorum – Tranoscius I.

Tranoscius II.

Tranoscius III.

Funebrál I.

Funebrál II.

Szlovák passió

Paulik-passió

Magyar passió

Békéscsabai I.

Békéscsabai II.

Békéscsabai III.

Dunántúli énekeskönyv – Szarvasi toldalékkal ♪

Gesangbuch

Gebet- und Erbauungsbuch

Gesang- und Gebetbuch

Communionbuch