A 2022-23-as téli tanfolyam vizsgája

Nem áprilisi tréfa, hogy 2023. április elsején átadhattuk a 181. és a 182. sorszámú kántori oklevelet.

Az előbbit Orosz Tamás, váci kollégánk vehette át. Ugyan a legtöbb tárgyból, így orgonából is, ő már egy évvel korábban levizsgázott, de ének- és karvezetésvizsgája még hátra maradt. Számot adni az egyházi énekek ismeretéről minden tanfolyamon lehet, de olyan még nem volt, hogy valaki a téli tanfolyam hallgatóiból alakított kórussal mutathassa be, mennyire tud vezényelni. Idén ez is megtörtént: Tamás biztos irányításával két igényes kórusművet szólaltattunk meg a hallgatókkal.

A 182. oklevél pedig Szunyoghy Annához (Gyömrő) került. Őt több tekintetben is példamutatónak lehet nevezni: sok éve jár Fótra – ott Ecsedi Zsuzsa tanítványa volt –, részt vesz a Mandák Kórus munkájában, s amellett, hogy építészmérnöki szakon tanul, orgonaórákra jár Németh Zsuzsához is. Mindemellett kántorizál Pestszentimrén, és a lágymányosi Luther Otthon életében is igen tevékeny. Mindaddig, amíg egyházunkban nem alapítanak kántori állásokat a gyülekezetekben, az ilyen szolgatársakra lehet igazán építeni, akik belső igényességük és elhivatottságuk okán vállalják ez egyházzenei szolgálathoz szükséges tanulmányokat.

A vizsgabizottság elnöke, Kinczler Zsuzsanna, értékelő szavaiban ki is emelte, hogy jó látni, amikor valaki „otthon érzi magát az orgonapadon”, s ez a zenélésére is kihat.

Jól rímeltek ezek a gondolatok Czöndör István csővári lelkész igehirdetésére, aki a csak az Isten közelségében élők számára megtanulható énekről vallott a Jelenések könyvéből való ige alapján.

A tanfolyamnak összesen 18 hallgatója volt, névsorukat és a teljes vizsga programját itt lehet olvasni, képgaléria pedig itt található. (bg)