Folytatódik a gyűjtés a nyári hallgatók támogatására

A 2023-ban csodálatos eredményt hozó támogatási rendszert továbbra is fenntartjuk. Ennek lényege, hogy a tanfolyamok részvételi díja megközelíti a valós belekerülési összeget, de a rászorultaknak kedvezményt tudunk adni a régi fóti társak és más támogatók által befizetett „Stipendium-keret” erejéig.

Számlaszámunk: 11705008-20150846; Számlatulajdonos: Ev. Kántorképző Intézet. Kérjük beírni a „Stipendium” szót a közlemény rovatba.

Stipendium: Beszámoló és újabb gyűjtés, 2023-24

Kedves Régi Fótiak, kedves Támogatók!

Egyre jobban készülünk a nyárra az idő előrehaladtával. Idén három tizenötnapos tanfolyamot tudunk megszervezni. Az a reményünk, hogy tanfolyamonként 55-60 fiatal lesz megint a Mandák-házban, s készülnek a szolgálatra. Ismerkednek a Musica Sacrával, és elmélyednek Isten igéjében. Hálával mondhatjuk el, hogy e kettő erősíti egymást: a hitet ébresztő Lélek ad kitartást és szorgalmat a zenei munkában is.

Jó reménység és bizalom kell a tanfolyamok megszervezéséhez. Elsősorban az élelmiszerárak durva drágulása okozza a gondot, ami miatt a tizenöt nap már százezer forintba kerül a hallgatóknak. A gyülekezetek sokban támogatják a jelentkezőket, de még így is van bőven olyan fiatal, aki a „régi fótiak” támogatása nélkül nem tudna eljönni. Bonyolítja a helyzetet, hogy az Evangélikus Külmissziói Egyesület, ami sok éven keresztül fizette a határon túli kántorképzősök tanfolyamdíját, már nem tudja a megnövekedett költségeket magára vállalni. Így az erdélyi fiatalok megsegítésére is szükség van tavaly óta.

De aggodalmunkat oldja a múlt évben tapasztalt nagyfokú összefogás: Több, mint másfél millió (1.540.000.-) forintot adományozott 38 társunk a Stipendium céljaira. Ebből 31 rászorulót tudtunk támogatni. Többségük a tanfolyamdíj harmadát kaphatta meg, néhányan féláron jöhettek, s kilenc fiatal teljesen ingyen vehetett részt a tanfolyamon. (A kilencből hét erdélyi, akik jelentkezésükkor még nem tudhatták, hogy megszűnik a határon túliak nagy kedvezménye.)

Köszönjük a befizetéseket. Hisszük, hogy jó sáfárként kezeltük az összegeket, amire talán bizonyság, hogy a tanfolyami résztvevők létszáma nem csökkent jelentősebben.

Idén is kérjük a támogatást. A „Stipendium rendszer” fönntartása nélkül sokaknak jelentene átléphetetlen küszöböt a megemelt tanfolyamdíj. Idén a teljes összeg egynegyedét – azaz 25.000.- forintot – szeretnénk stipendiumként adni azoknak, akiket gyülekezetük nem tud támogatni.

Számlaszámunk: 11705008-20150846; Számlatulajdonos: Ev. Kántorképző Intézet.

Kérjük beírni a „Stipendium” szót a közlemény rovatba.

Bízom benne, hogy hamarosan újabb levéllel jelentkezhetem, amelyben beszámolok a 2024-es év fejlesztéseiről.

Isten áldása kísérje közösségünket!

Erős vár a mi Istenünk!

Fót, 2024. április 22.

Bence Gábor
a Kántorképző vezetője